ul. Stolarska 6
07-200 Wyszków
tel/fax: 029-742-90-73
kom: 506-103-883 lub 513-968-938

KASACJA POJAZDÓW

Firma TADEX przyjmujemy zarówno pojazdy kompletne jak i znacznie zdekompletowane. Mogą być dostarczone we własnym zakresie lub z pomocą pracownika naszej firmy przy użyciu lawety. Cena jest negocjowana indywidualnie zależnie od stanu pojazdu oraz formy dostawy.

Właściciel lub osoba upoważniona powinna przedstawić do wglądu:
  • dowód osobisty
  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • kartę pojazdu (jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu)

Wykwalifikowany personel pomoże w załatwieniu wszystkich formalności w przypadku gdy  doszło do zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych.

Wszelkie formularze, takie jak formularz zamówienia transportu, formularz zaświadczenia o kasacji itp., dostępne są w siedzibie firmy.